Бетон, төмөрбетон бүтээц, эдлэхүүнийг хэвлэх

Бетон, төмөрбетон бүтээц, эдлэхүүнийг хэвлэх
Бетон, төмөрбетон бүтээц, эдлэхүүнийг хэвлэхийн өмнө хэв хашмалыг цэвэрлэж, угсран дотор талыг нь тосолж, ажлын зургийн дагуу арматурыг бэлтгэн, угсарсан байх ёстой. 
Хэв хашмалын ажил: Бүтээц, эдлэхүүний хэлбэр, хэмжээ зөв, өнгө үзэмж сайн, бетон чанартай болох нэг нөхцөл нь хэв хашмал байдаг. Хэв хашмал нь хотойж гулзайхгүйгээр хөшүүн, тулгуур тулаас, бэхэлгээ, түгжээ нь найдвартай, дотор гадаргуу тэгш, гөлгөр байвал зохино. Барилгын талбайд бетон цутгаж байгаа үед хэвний тулгуур, ивээсийг буруу хийснээс бүтээцийн хэлбэр хэмжээ алдагдах төдийгүй бетон цутгах, нягтруулах үед нурж хүний амь нас, эд хөрөнгийн асар их хохирол учруулах, бетоны бэхэжлийн үед ан цав үүсэж улмаар бүтээцийн даац, эдэлгээний найдвартай байдал алдагдана.
Тулгуур байрлуулах газраа сайн тэгшилж дагтаршуулах хэрэгтэй. Ивээс нь ачаа даах бат бөх, зөв тэгш өнцөгт хэлбэртэй байхаас гадна тулгуурын хөндлөн огтлолоос том огтлолтой байна.      
Хэвний хана, ул, хашлагыг цэвэрлэхдээ хурц үзүүр, ирмэгтэй зүйлээр хусах, наалдсан бетоныг лантуу, царилаар нүдэж унагаах нь  хэвний гадаргууд хортон суулгаж улмаар бүтээцийн өнгө үзэмж, бетоны чанарт муугаар нөлөөлнө. Хэвний ул, хашлагуудын уулзвар, булангийн зай завсрыг бөглөж битүүмжлэхгүй бол хольцын шингэн хэсэг урсан гарч бетоны найрлага алдагдан  бат бэх болон бусад шинж чанарын үзүүлэлт буурч гадаргуу арзайна.
Хэвийг цэвэрлэж угсарсаны дараа дотор талыг нимгэн үеэр жигд тослоно. Тосыг зузаан түрхэх буюу хэвэн дотор асгаж үлдээснээс арматурын гадаргууг тослох, бетон хольцыг цутгах, нягтруулах үед дотор нь тос орсноос барьцалдалтыг багасгана. Хэв хашмалын булан, ирмэгийг бүрэн цэвэрлэж тослоогүйгээс бетонтой наалдаж хэв хашмалыг задлах үед  бетон эмтрэх, арматур хамгаалах үеийн зузаан багасах буюу үгүй болох, гадаргуу арзайх зэргээс болж засал чимэглэлийн ажлыг хүндрүүлж, материал зарцуулалтыг нэмэгдүүлэхээс гадна бүтээц эдлэхүүний чанар буурч, эдэлгээ  богиносно.
Арматур угсрах: Арматурыг зургийн дагуу угсарна. Арматурын тоо, хэмжээ, байршил яг зургийн дагуу байх ёстой. Арматурыг хооронд нь бүрэн гүйцэд гагнаагүй, боогоогүйгээс бетон хольц цутгах нягтруулах үед хөдөлж байршлаа өөрчилж болохгүй. Арматурыг хэвэнд угсрахад зайлшгүй анхаарах нэг зүйл бол хамгаалах үеийн зузаан юм. Арматур нь ус чийгтэй болон хортой үйлчлэлтэй орчинд зэвэрч ачаа даах чадвараа алдахаас сэргийлж үүсгэдэг бетоны үеийг хамгаалах үе гэдэг. Хамгаалах үеийг тооцож тогтоодог бөгөөд зааснаас нимгэн болбол арматур зэврэх, зузаан бол даацын тооцоо алдагдах, ан цав үүсэх магадлал ихэснэ. Тусгай зориулалтын пластмасс буюу зөв хэлбэртэй /тэгш өнцөгт, цилиндр г.м./ чулуу, бетон ивүүрийг зураг төсөлд заасаны дагуу ижил зайтай байрлуулж арматур хамгаалах үеийг гаргана. Металл ивүүр хэрэглэж болохгүй.
Арматур дээр асгарсан тос, наалдсан тоос шороо, цас мөс, бетон зэрэг гаднын зүйл нь арматур бетоны барьцалдалтыг эрс бууруулж хамтран ажиллах чадварыг сулруулдаг тул цэвэрлэсэн байх шаардлагатай.
Бетон хольц цутгах, нягтруулах: Бетон хольцоо авахын өмнө хэв хашмал, арматурчлал, цутгах тоног төхөөрөмж, ажиллах хүн, зай талбай гээд бүх зүйл бэлэн эсэхийг сайтар шалгах хэрэгтэй. Тодорхой хугацаа зарж тээвэрлэн ирсэн бетон хольцыг барилгын талбай дээр хүлээлгэхийг зөвшөөрөхгүй.   
Бетон хольц ирмэгц тээврийн хэрэгслээс буулгахаас өмнө дээж авч температур, конусын суулт /шаардлагатай бол агаарын хэмжээ болон бусад үзүүлэлт/-ыг тодорхойлоод шаардлага хангаж байвал тээврийн хэрэгсэлтэй хольцыг цутгах хэсэг рүү өгнө. Бетон хольцыг амар хялбар цутгах мөн шаардлага хангахгүй хольцыг хэрэглэх гэж ус нэмж болохгүй. Ус нэмсэнээс бетоны найрлага түүний дотор ус-цементийн харьцаа алдагдаж бетон хольц үелэх, бетоны бат бэх болон бусад шинж чанар буурах болно.
Барьцалдах хугацааг түргэсгэх зориулалттай болон хольцын хэвлэгдэх чанар хадгалалтыг богиносгодог зарим нэмэлтийг барилгын талбай дээр бетон хольцод нэмэх шаардлага гардаг. Энэ тохиолдолд нэмэлтийг тодорхой хэмжээний усаар найруулан шингэрүүлж хийх бөгөөд энэ усаа анх бетон хольц зуурахдаа хасаж тооцох ёстой.  Миксерт байгаа бетон хольцод нэмэлтийг хийж 2 минут орчим бүрэн холигдох хүртэл  зуураад хагас цагийн дотор цутгаж дуусгах хэрэгтэй.
Бетон хольцыг зуурснаас хойш 1,5-2 цагийн дараа цементийн барьцалдалт эхэлдэг тул бетон хольцыг аль болох богино хугацаанд тасралтгүй үргэлжлүүлэн цутгана. Насосоор шахаж хоолойгоор дамжуулан цутгаж байгаа үед бетон хольцыг дамжуулахын өмнө зориулалтын бэлдмэл буюу цементэн зуурмаг шахаж хоолойг чийглэнэ.  Цутгах явцад 10 минутаас удаан хугацаагаар цутгалт тасалдвал хоолой бөглөрөх магадлалтай учир хоолойг солих хэрэгтэй. Бетон хольцыг өндрөөс буюу хэвний нэг тал руу газар овоолон асгаж цутгавал том дүүргэгчийн ялгарал, бетоны үелэлт үүснэ. Бетон хольцыг 40-50 см зузаантайгаар жигд тарааж цутгана. Хольцыг доргиур ашиглан тарааж болохгүй.


Шингэн бетон хольцыг шахуурга (помп)-аар цутгах нь илүү тохиромжтой

Өмнө цутгаж бэхэжсэн бетон дээр нэмж бетон цутгах бол өмнөх бетоныхоо гадаргууг сайн цэвэрлээд илүүдэл чөлөөт ус үүсгэхгүйгээр чийглэнэ.
Бетон хольцыг цутгаснаас хойш минутаас илүүгүй хугацааны дотор доргиулж эхлэнэ. Доргиурын үйлчлэл тодорхой хүрээтэй байдаг учраас нэг удаа нягтруулах хольцын зузаан 40 см орчим, доргиур дүрж нягтруулах зэргэлдээ хоёр цэгийн хоорондох зай хагас метрээс ихгүй байна. 
                      

Бетон хольцыг нягтруулж байхдаа доргиураа эгц босоо байлгана. Доргиурыг арматуртай шүргүүлэн доргиулахад нягтрал сайн болдог гэсэн ойлголт байдаг. Нягтруулалт сайн болох талтай ч арматур үүссэн чичиргээнээс арматур бетоны хооронд хөндийрүүлэгч унан үе үүсэж барьцалдалтыг муутгах учир хэрхэвч ингэж нягтруулж болохгүй.   Бетон хольцыг хэт хурдан эсвэл удаан доргиулах аль аль нь буруу. Түргэн доргиулсанаас дутуу нягтардаг бол удаан доргиулахад том дүүргэгч  болон зуурмагийн хэсгийн ялгарал үүсэж бүтэц жигд бус болно. Бетон хольц хэвтэй бүрэн шүргэлцэж ирмэгийг тойрсон цементийн сүүний зурвас ажиглагдах, гадаргуу тэгшрэх шинж тэмдгээр бетон хольцын нягтрал гүйцэж байгааг таамаглах нь хамгийн энгийн арга болно. 
Нягтруулж дууссаны дараа ил гадаргуун тэгшилгээ, өнгөлгөөг хийнэ. Өнгөлгөөг гоё болгох гэж ус цацаж болохгүй. Нэмж бетон цутгах гадаргууг төмөр нийвийгээр хэт гөлийлгөн өнгөлөх нь барьцалдалтыг муу болгоно.
Эх сурвалж: Barilga.mn

Сэтгэгдэл (0)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.