Бохир усны системийн угсралтын ажлын технологи

Бохир усны системийн угсралтын ажлын технологи
Амины орон сууц, хашаа байшин эсвэл зуслангийн газартаа бохир усны системээ бие даан шийдсэн тохилог сууцанд тав тухтай амьдрахыг хүсч байна уу. Өндөр өртөг, ажиллагаа ихтэй болохоор асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй байгаа айл өрх олон биз. Иймээс энэ талаарх хэрэгтэй зөвлөгөө, мэдээллийг хүргэж байна. Гэхдээ энэхүү мэдээлэл нь зөвхөн иргэдэд ч биш барилгын салбарын инженер, техникийн ажилчдад ч бохир усны системийг угсрахад тань туслах хөтөч болно гэдэгт итгэлтэй байна.
 1. Бэлтгэл ажил
 • Юуны өмнө хэрэглэгдэх материалаа ажлын тоо хэмжээ болон орцын норм, хэвийн хорогдлын хэмжээ зэргийг харгалзан үзэж захиалгаа хийх хэрэгтэй.
 • Шугам хоолой, бусад тоноглолыг авахдаа геометр үзүүлэлтүүд нь зураг төсөл, стандартад заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, мөн тохирлын гэрчилгээг үндэслэн захиалгын хуудсын дагуу үнэн зөв, лац тэмдэглэгээтэй ирсэн эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Түүнчлэн хоолойд ямар нэгэн гулзайлт, хотойлт, хагарал, цууралт илэрсэн эсэхийг шалгаарай.
 • Шугам хоолойг барилгын гадна хураах бол гадны хүчин зүйлээс хамгаалж битүү хучих ба газраас хөндийрүүлэн 10 см-ээс багагүй дэр хийж хураана.
2. Дотор бохир усны системийн хэвтээ магистрал шугам угсрах /схем 1/
 • Бохир усны хэвтээ магистрал шугамыг угсрахдаа зориулалтын хомутан бэхэлгээ ашиглах бөгөөд зураг төслийн дагуу хэвгийг гаргаж тогтооно. Хомутан бэхэлгээг тогтоохдоо зоорийн давхрын хучилтыг өрөмдөж тэлэгч боолт суурилуулж тогтооно. Шилбийг нь резьба төмрөөр хийнэ. Хомутан бэхэлгээг 1.2-1.5 метр тутамд хийнэ. Хоолойн залгаа болон холбох хэрэгсэл холбогдох хэсэгт хоёр талд нь бэхэлгээ хийх шаардлагатай. Ажлын явцад хомутын хоорондын зай, хэвгийг байнга шалгаж байх хэрэгтэй.
 • Бохир усны хуванцар хооолойг угсрахдаа хоолойн үзүүр хэсгийг цэвэрлэн зориулалтын түрхлэг түрхэж бурзанд тултал нь суулгана. Хуванцар хоолойг тайрсан бол тайрсан ирмэгийг фаскадаж цэвэрлэнэ. Хэвтээ магистрал шугамын эргэлт болон босоо шугамтай холбогдох хэсгийг 135 градусын 2 ширхэг отводоор холбоно.
 • Мөн босоо шугам холбогдох хэсэгт ташуу гуравлагч хийх шаардлагатай. Дотор бохир усны системийн хоолойг угсрахдаа холбох хэрэгсэл ба хоолойн бурзанг усны урсгалын эсрэг чиглэлд /2 талдаа бурзантай муфтэн холболтоос бусад/ тавьж угсарна.
 • Хэвтээ магистрал шугамын эхлэлийг босоо шугамтай холбохдоо ташуу гуравлагч хийх ба зориулалтын тагаар сайтар таглаарай. Хэвтээ магистрал шугамыг гаргалгаа шугамтай холбогдох хэсэгт заавал ревиз хийнэ.
 • Ажлын явцад хоолойн диаметр, хоолойн залгаа, эргэлт болон холбох хэрэгслийн холболт, хоолойн хэвгийг байнга хянах хэрэгтэй.
3.  Босоо шугам угсрах
 • Бохир усны босоо шугам угсрахдаа зориулалтын хомутан бэхэлгээ ашиглах бөгөөд босоо шугам угсрах нүхний голчтой харьцуулан хэмжээ авч хананд тэлэгч боолт ашиглан тогтооно. Хомутан бэхэлгээг 1.5 метр тутамд хийнэ. Хоолойн залгаа болон холбох хэрэгсэл холбогдох хэсэгт хоёр талд нь бэхэлгээ хийх шаардлагатай. Ажлын явцад хомутын хоорондын зайг байнга хянаж шалгах хэрэгтэй.
 • Хуванцар хоолойг угсрахдаа хоолойн үзүүрийг цэвэрлэх бөгөөд тайрсан тохиолдолд фаскадсаны дараа бурзантай холбоно.
 • Дотор бохир усны системийн хоолойг угсрахдаа холбох хэрэгсэл ба хоолойн бурзанг усны урсгалын эсрэг чиглэлд /2 талдаа бурзантай муфтэн холболтоос бусад/ тавьж угсарна.
 • босоо шугамын хазайлтын зөвшөөрөгдөх хэмжээ 1метр уртад 2 мм-ээс ихгүй байна.
 • Босоо шугамыг далд угсрахад шалгах тагны өмнө 20*30 см-ээс багагүй хэмжээтэй тагийг хийнэ.
 • Бохир усны босоо шугамын шалгах таглааг шалнаас дээш 1000-1150 мм-т хийнэ. Харин 100 мм-ийн диаметртэй босоо шугамыг 5-аас дээш давхар барилгад шалгах таглааг 3 давхар алгасан хийх ёстой.
 • Бохир усны босоо шугамын агаар татах хоолойг барилгын дээврийн парапетнаас дээш 0.7 м-ээс багагүй өндөрт гаргана.
 • Ажлын явцад хоолойн диаметр, хоолойн залгаа, эргэлт болон холбох хэрэгслийн холболт, хоолойн хүлцэх алдааг байнга хянаж байх хэрэгтэй битгий мартаарай.  
4. Салбар шугам угсрах
 • Бохир усны салбар шугамын уналтыг 0.015 хувиас хэтрүүлж болохгүй.
 • Салбар шугамын суултууртай холбогдох хэсгийг тэгш гуравлагч суурилуулах бөгөөд гуравлагчийн налуу суурилуулах суултуураас хамаарна.
 • Угаалгын өрөөний угаагуур болон ваннтай холбогдох хэсгийг ташуу гуравлагчаар холбоно. Харин салбар шугамын бэхэлгээг 1 м тутамд хийнэ. Бохир усны салбар шугамд 1350 булан хэрэглэж ажлын явцад хоолойн залгаа, эргэлт болон холбох хэрэгслийн холболт, хоолойн хэвгий зэргийг хянах ёстой.

5. Гаргалгаа шугам угсрах /схем 3/
 • Дотор бохир ус татуургын системийн гаргалгаа шугам угсрахдаа юуны өмнө газар шорооны ажил хийж байхдаа гаргалгаа шугам угсрах газар инженерийн шугам сүлжээ огтлолцож байгаа эсэхийг ажил эхлэхээс өмнө шалгаж илрүүлэх хэрэгтэй.
 •  Шуудууг ухахдаа зураг төсөлд заасан гүнтэй ухах ба нивелирээр гүнийг хэмжиж шалгана.
 • Сувгийн улыг зураг төсөлд заасан налуутайгаар гараар тэгшилж зассаны дараа гар нягтруулагчаар хөрсийг сайтар нягтруулна.
 • Хоолойг угсрахын өмнө тэгшилж нягтруулсан хөрсөнд шигшсэн элс 10 см зузаан дэвсэнэ.
 • Гаргалгаа шугамыг дулаалгын материалаар угсрахын өмнө дулаална.
 • Гаргалгаа шугамыг угсарч зурагт заасан налуутай байгаа эсэхийг нивелирээр хэмжиж шалгана.
 • Үүний дараа гаргалгаа шугамыг худагт оруулах ба хоолой холбогдсон хэсгийн худгийн хоёр талыг ус тусгаарлагчтай цементэн зуурмагаар зай завсаргүй битүүмжилнэ. Мөн адил хоолой нэвтлэн гарч байгаа барилгын ханын дотор, гадна талаас ус тусгаарлагч хийнэ.
 • Суулттай хөрс болон ус зайлуулах суваг,  бусад бохирын хоолойд даац өгч магадгүй шугам сүлжээ гаргалгаа шугамтай огтлолцож байвал гадна талаар нь ган гэрэвч хийж хамгаалаарай. Ажлын явцад хоолойн дулаалга, хоолойн диаметр, хоолойн залгаа, хоолойн хэвгийг тогтмол хянах хэрэгтэй.
 • Хоолойг булахын өмнө 20 см элсээр нуруулдаж хучина. Шуудууны нийт өргөнд хоолойн нуруунаас дээш 0.5 м-ээс багагүй өндөрт хөрсийг дэвсч үечилэн нягтруулж булна. Ингэхдээ барилгын хана нэвтлэн гарч байгаа хэсэгт хоолойн залгаа оруулахыг хориглоно.

6. Ариун цэврийн тоноглол угсрах

Угаагуур угсрах:/схем 4/
 • Угаагуурыг шалнаас угаагуурын дээд ирмэг хүртэл 800 мм байхаар байрлуулна.
 • Угаагуурыг хананд тогтоохдоо зориулалтын тэлэгч боолтоор бэхлэн тогтоох бөгөөд угаагуурыг хөдөлгөөнгүй, бат бэх суурилуулахын тулд хана болон шаланд нийлсэн хэсэгт силикон хийнэ.
 • Угаагуурт усан хаалттай сифон хэрэглээрэй. Ингэхдээ сифоныг бохирын шугамтай холбохдоо зориулалтын жийрэг хийнэ.
 • Холигчийг цэвэр усны шугамтай холбохдоо тохирох урттай уян хоолой ашиглан холбоно. Ингэхдээ бэхэлгээ, тэгш байдал, өндрийн хэмжээг тогтмол хянах ёстой.
Тосгуур угсрах:
 • Шалнаас тосгуурын дээд ирмэг хүртэл 850 мм-ийн өндөрт байрлуулна.
 • Тосгуурыг зориулалтын кронштейноор хананд бэхлэн тогтооно. Мөн гал тогооны тавилгад суурилуулна.
 • Холигчийг халуун хүйтэн усны шугамтай холбохдоо тохирох урттай уян хоолойгоор холбоорой.
 • Бохир усны шугамтай холбохдоо зориулалтын усан хаалттай сифоноор холбоно. Хамгийн гол нь бэхэлгээ, тэгш байдал, өндрийн хэмжээг хянах хэрэгтэй.
Суултуур угсрах: /схем 5/
 • Суултуурыг шаланд бэхлэхдээ тэлэгч боолт болон силикон татаж бэхлэнэ.
 •  Суултуурыг бохир усны шугамтай холбохдоо зориулалтын ф100 мм-ийн уян хоолойгоор холбоно.
 • Суултуурын ус цуглуулах савыг цэвэр усны шугамтай холбохдоо тохирох урттай уян хоолойгоор холбох хэрэгтэй.
 • Ус цуглуулах савны тоноглолыг угсарч ажиллагааг шалгаж тохируулна.
Ванн, шүршүүр угсрах:/схем 6/
 • Ванн, шүршүүр угсрахдаа ванныг шалнаас 600-650 мм-т суурилуулах ба байрлуулахдаа тэгш усаар шалгаж тэгш хэмтэй байрлуулаарай.
 • Ванны холигчийг шалнаас 800 мм-т хийх ба холигч шүршүүртэй бол 1200 мм өндөрт, шүршүүрийг шалнаас 2100-2250 мм өндөрт хийнэ.
 • Ванныг зориулалтын усан хаалттай сифоноор холбоно. Мөн бохирын шугамтай холбогдох хэсэгт зориулалтын жийрэг хийнэ.   
7. Дотор бохир усны системийг туршиж шалгах 

Бохир усны хоолой, холболтуудын бат бэх, ашиглалтын үед ус гоожиж шүүрэхгүй найдвартай ажиллаж чадах эсэхийг шалгах зорилгоор системийг усаар дүүргэж шалгана. Бохир усны системийн хоолой түрэлтгүй ажиллах тул шалгахдаа зөвхөн бага хэмжээний усны баганын даралтаар өөрөөр хэлбэл, системийг хэсэгчлэн тодорхой цэгүүдэд бөглөж усаар дүүргэж шалгана гэсэн үг. Ингэхдээ дараах дарааллаар гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 1. Гаргалгаа шугамыг угсарч дууссаны дараа шороогоор эргүүлж булахаас өмнө анхны худаг дотор бөглөж усаар дүүргэж шалгана.
 2. Босоо шугамыг шалгахдаа доод давхрын шалгагчид буюу цэвэрлэгээнд бөглөө хийж дээд давхрын хэрэглэл буюу шалгагчаар ус хийж дүүргэнэ.Энэ тохиолдолд холболтоор ус гоожих буюу шүүрэх үзэгдэл ажиглагдвал тэмдэглэн усыг буулган засварлана.
 3. Хучилт дундуур буюу шалны доогуур тавигдаж байгаа шугамыг далдлахаас өмнө сайтар шалгана.
Бохир усны ил ба далд шугамыг шалгахдаа даралт 0.8 кгс/см2 буюу 8 мм усны баганаас хэтэрч болохгүй гэдгийг санахад илүүдэхгүй юм.
Эцэст нь хэлэхэд амины орон сууцандаа цэвэр, бохир усны асуудлаа шийдвэрлэснээр Таны амьдралын чанар дээшилж тав тухтай байхаас гадна хөрс болоод орчныг бохирдлоос хамгаалах, хувь хөрөнгийн үнэ үнэлгээ ч нэмэгдэх гээд олон талын ач холбогдолтой билээ.

 
Эх сурвалж: Barilga.mn

Сэтгэгдэл (0)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.