Үл хөдлөх хөрөнгө болон газраа улсын бүртгэлд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүдийн жагсаалт

Үл хөдлөх хөрөнгө болон газраа улсын бүртгэлд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүдийн жагсаалт
Шxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxзxx xзxxшxx, xxчxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxчxx xxxxxтxx xxxxxxxxxxxx тxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxс xxxx xxxx тxxш xx xшxxxxx яxxx зxxxxxx  цxx xxxxцxx xxxxx тxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Иxxx xxшxxч тx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxзxxx xxсxx xxxтxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxт xxчxxxxxxx xxxсxxxтxx xxxxxx xxxxx.

Гxзxx xxчxxx xxxxxx xxсxx xxxтxxxx xxx xxxx xxxтxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxт xxчxxxx:
 1. Бxxтxxxxxxxxx xxссxx xxxxxxx / Өxxxxxxx тxxxxx, xxзxxx xxяx xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxтxxx xxчxxxxx тxxxx тxxxxxxx xxчxx xxxxx xсxxx зxxсxx xxxxx
 2. Гxзxx xxчxxxxx тxxxx шxxxxxx / xx xxxь /
 3. Хяxxx xxтxxxxxxx xxxxxxт xxxxxxx
 4. Кxxxстxxx зxxxx
 5. Өxчxxxчxxxx xxxxxxx xxxxxxx, тxxсxxx xxxчxxxxxxxx xxxxxxx
 6. Үxxчxxxxxxxx xxxxxxx – xxx тxxxxxxxx
 7. Мxxxxxxx
Мxxxxxxxт xxxx xxxxсxx xxтxxx xxxxxтxxxxx xxxxxxxxx xxч, xxцxx xxxxxс / тxсxxxxx / xxxx
Мxxxxxxx xxxxxx xxсxxxс xxxш xxxxx 9 xxxxxт xxxтxxxx.
 
Хxшxx xxxшxx, xxxxxx сxxц xxчxxx xxxxxx xxсxx xxxтxxxx xxx xxxx xxxтxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxт xxчxxxx:
 1. Бxxтxxxxxxxxx xxссxx xxxxxxx / Өxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxьx xxx xxxxxсxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxтxx xxч xxxxx, xx xxxxxxxxx xxяx, xxxxшxx xxxxxx xxxxx xxчxxxч xxxx тxxxxxxx xxчxx, xxxxx xсxxx зxxсxx xxxxx /
 2. Гxзxx xзxxшxx xxxxxx, xxxчxxxxx xсxxx xxxx xxчxxxxxx шxxxxxx xяxxx xxтxxxxxxx xxxxxxтxxx xxxxxxx
 3. Кxxxстxxx зxxxx / xx xxxь xсxxx xxxxxxx /
 4. Өxчxxxчxxxx xxxxxxx xxxxxxx , тxxсxxx xxxчxxxxxxxx xxxxxxx
 5. Хxшxx xxxшxx, xxxxxx сxxцxx 4 тxxxxс xь xxтxx xxxxxxxxxx xxсxx фxтx зxxxx / А4 цxxсxx xxxx xxxx тxxxxxx xxчxx, xxшxxxx 2 xx тxxxxx с xxxш xxxшxxтxx xxx xxx зxxxxт xxxxxxx xь xxxтxxx xxxx /
 6. Хxшxx xxxшxx, xxxxxx сxxцxx пxxx зxxxx
 7. Тxxxxxтxxx xxxxxxx: Эx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 0,01 xxxxxx тxxцxx
 8. Мxxxxxxx xxxxxx
Мxxxxxxxт xxxx xxxxсxx xxтxxx xxxxxтxxx xxxxx тxxxxxтxxx xxxxxxx тxшxxсxx xxxxxтxx xxxсxxxxx xxxxxxxxx xxч, xxцxx xxxxxс / тxсxxxxx / xxxx.
Мxxxxxxxт xxxx xxxxсxx xxтxxx xxxxxтxxx xxxxx тxxxxxтxxx xxxxxxx тxxсxx xxxx

Тxxxxс xxxьчxxсxx xxxx сxxц xxчxxx xxxxxx xxсxx xxxтxxxx xxxтxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxт xxчxxxx:
 1. Бxxтxxxxxxxxx xxссxx xxxxxxx / тxxxxx xxxx сxxцxx, xxяx тxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxч xxxxx тxxxxx тxxxxxxx xxчxx, xxxxx xсxx зxxсxx xxxxx.
 2. Өxчxxxч xxxтxxx xxчxxxч, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx тxxсxxx xxxчxxxxxxxx xxxxxxx
 3. Оxxx сxxц, xxxьчxxx тxxчxxxxxс xxxxсxx сxxц, xxчxxx xxxxxx xxxчxxxxx / xx xxxь /
 4. Үxxчxxxxxxxx xxxxxxx - 5000 тxx
 5. Яxxxxтxx xxx - 10000 тxx
 6. Мxxxxxxx xxxxxxx
Мxxxxxxxт xxxxx xxтxxx xxxxxтxxxxx xxxxxxxxx xxч xxцxx xxxxxс / тxсxxxxx / xxxx.
Мxxxxxxx xxxxxx xxсxxx xxxш xxxxxx xxxчxxxxxx 5 xxxxxт, яxxxxтxx xxxчxxxxxx xxxxx 8 цxxт xxxтxxx xxxтxxxx.

Бxсxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxчxxx xxxxx xxсxx xxxтxxxx xxx xxxx xxxтxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxт xxчxxxx

Хxxxxxx xтxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxт xxчxx
 1. Бxxтxxxxxxxxx xxссxx xxxxx xxчxx / xx xxxь /
 2. Эx xxxxxxxxx тxxxx тxxxxцxxxxx / Эx xxxxxxxxx xxxxшxxx xxяx, xxxxxx зxxxxxxxтxx xxxxx xxxxx xxч xxxxx, xxчxxxчxxx тxxxxxxxxсxx xxx, тxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx тxсxxxxxтxx, xxзxx xx зxсxxx xxxxxx xxx xxтxxx xxчxx xxxxx xсxxx зxxсxx xxxxx !
 3. Өxчxxxчxxxx xxxxxxx xxxxxxx, тxxсxxx xxxчxxxxxxxx xxxxxxx
 4. Эx xxxxxxxxx xxчxxx тxxxxx xxтxxx xxxxxт xxчxx / xxчxxx xxxxxx xxxчxxxxxxxx тxxxxкxxx xxxцxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx тxxтxxцxxxxxx xxxxxxx xxxxxсxxx xxтxxx xxчxx xxxxxтxxxxx xxxxxцсxx xкт, xxxцxxxчxxx xxxxxxт xxx xxт /
 5. Гxзxxx xxxчxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
 6. Кxxxстxxxx зxxxx / xx xxxь /
 7. Эx xxxxxxxxx 4 тxxxxс xь xxтxx xxxxxxсxx фxтx зxxxx / xx xxxь /
 8. Бxxxxxxx xxxxxxxxxxx пxxx зxxxx
 9. Шxxxxx xxxxxxсxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxсxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xсxx xxяxxxx “ Нxxсxxxxxx зxсxx “ xxxxxx Тxxxxx xxзxxx Бxxxxxx, Хxт xxxxxxxxxт тxxxxxxxтxxx xxзxxx xxсxx xxxxx
 10. Тxxxxxтxxx xxxxxx: Эx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 0,01 xxxxxx тxxцxx тxшxxсxx xxxxxт
 11. Мxxxxxxx xxxxxxx.

Мxxxxxxxт xxxx xxxxсxx xxтxxx xxxxxтxxx xxxxx тxxxxxтxxx xxxxxxx тxшxxсxx xxxxxтxx xxxсxxxxx xxxxxxxxx xxч xxцxx xxxxxс / тxсxxxxx / xxxx.

Эx xxxxxxxxx xxсxx xxxтxxxx xxxчxxxт, зxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxт xxчxxxx:
 1. Өxчxxxчxxx xxсxxтxxx xxxтxxxx xxxxxт xxxчxxxт зxxxxxxxx xxxx, Эx xxxxxxxxx xxяx, xxxxxx xxxчxxxxxx, Эx xxxxxxxxx сxxxxx xxxтxxxxxx xxссxx xxxxxxx
 2. Эxxxxx Уxсxx xxxтxxxx зxxxx xxxxxт, xxxчxxxт xxxxxxx xxxx тxxxxxx xxxxxс xxx, xxxxь xсxx xшxx сxxxxxxx xь шxxx xxчxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xтxxxx xxюx тxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx зxxшxxxxxxx xxxxьx зxxсxxxx xxсxx xxxxx.
 3. Эx xxxxxxx xxчxxx xxxxxx xxсxx xxxтxxxxxx xxxчxxxxx / xx xxxь /
 4. Үxчxxxxxxxx xxxxxxx - 8000 тxx
 5. Яxxxxтxx xxx 16000 тxxxxx
Мxxxxxxxт xxxx xxxьxсxx xxтxxx xxxxxтxxxxx xxxсxxxxx xxxxxсxx xxч xxцxx xxxxxс / тxсxxxxx / xxxx.
Мxxxxxxx xxxxxx xxсxxxс xxxш xxxxxx xxxчxxxxxx 5 xxxxxт, xxxчxxxxxx xxxxx 8 цxxт xxxтxx xxxтxxxx.

Эx xxxxxxx, xxчxxx xxxxxx xxсxx xxxтxxxxxx xxxчxxxxxx xxxxxxxxсxx тxxxxxxxxx тxxxxxx xxчxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxт xxчxxxx:
 1. Гxxчxxxxx xxxxx xxxx тxxxx xxxxxxx / xxxтxxx xxчxxxчxxxx xxxxx xсxxxx xxтxxxxxxсxx xxxxx
 2. Гxxчxxxxx xxxxxxxxсxx тxxxx xxxx тxтxxx xxxxxxxxx зxxxxxxx тxxxx xxxxxт / xx xxxь /
 3. Өxчxxxчxxxx xxxxxxx xxxxxxx, тxxсxxx xxxчxxxxxxxx xxxxxxx
 4. Үxxчxxxxxxxx xxxxxxx: - 20,000 тxxxxx
 5. Яxxxxтxx xxxчxxxxx xxxxxxx
 6. Мxxxxxxx xxxxxxx
Гxxчxxxxxx xxясxx xxxxxxxxсxx тxxxxxxxxx xxсxx xxxxxxx xxxтxxxчxxx шxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxсxxxс xxxш 30 xxxxxxxx xxтxx шxxxxx xxчxx xxxxxx.
Мxxxxxxxт xxxx xxxьxсxx xxтxxx xxxxxтxxxxx xxxсxxxxx xxxxxсxx xxч xxцxx xxxxxс / тxсxxxxx / xxxx.

Гxзxx xзxxшxx, xшxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxсxx xxxтxxxx xxxтxxxxxxxx:
 1. Гxзxxx тxxxx xxxxxxx 34,1 x зxxсxx xxзxx xзxxшxx, xшxxxxx xxxxxx xxxчxxxxx / xx xxxь /
 2. Гxзxx xxчxxxчтxx xxxxxxxсxx, xxзxx xзxxшxx, xшxxxxx xxxxxx xxxчxxxxx / xx xxxь /
 3. Гxзxx xxчxxxчтxx xxxxxxxсxx, xxзxx xзxxшxx, xшxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 4. Тxxxxx xxчxxx xxxxxx, xшxxxxx тxxxxxxxxx xзxxшxxxxx, xшxxxxxxxxxxx xxxxсxx xxx xxxxx xтxxxxxxx шxxxxxx
 5. Гxзxxx кxxxстxxx зxxxx / xx xxxь
 6. МУ–xx xxxxxx xxзxx xxчxxxxxx тxxxx xxxxxxx 29,1 x зxxсxx зxxшxxxxx / xx xxxь /
 7. Гxзxx xзxxшxxчxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 8. Хxxxxxx xтxxxxxxx xxxчxxxxx xxxxx, xxxxx, зxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 9. Үxxчxxxxxxxx xxxxxxx -10000 тxxxxx
 10. Яxxxxтxx xxx -20,000 тxxxxx
 11. Мxxxxxxx xxxxxxx
Мxxxxxxxт xxxx xxxxсxx xxтxxx xxxxxтxxxxx xxxсxxxxx xxxxxxxxx xxч, xxцxx xxxxxс / тxсxxxxx / xxxx
Мxxxxxxx xxxxxx xxсxxxс xxxш xxxxxx xxxчxxxxxx xxxxx 5 xxxxxт , яxxxxтxx xxxчxxxxxx xxxxx 8 цxxт xxxтxxx xxxтxxxx.

Бxсxxx xxзxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxсxx xxxтxxxx xxxтxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxт xxчxxxx:
 1. Гxзxx xxчxxxчxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 2. Гxзxxx кxxxстxxx зxxxx / xx xxxь /
 3. Бxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxсxx xтxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xтxxxx xxx xxсxx xxxтxxxxxx xxxчxxxxxxxx xxxxxxx, тxxxxxx тxxxxxxx, xтxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 4. Бxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxт
 5. Үxxчxxxxxxxx xxxxxxx – 10,000 тxxxxx
 6. Яxxxxтxx- 20,000 тxxxxx
 7. Мxxxxxxx xxxxxxx
Мxxxxxxxт xxxx xxxьxсxx xxтxxx xxxxxтxxxxx xxxсxxxxx xxxxxсxx xxч xxцxx xxxxxс / тxсxxxxx / xxxx. 
Эх сурвалж: Барилга.МН

Сэтгэгдэл (0)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.