Та хувийн орон сууц барих болон цахилгааны ажил эхлэх гэж байгаа бол..

Та хувийн орон сууц барих болон цахилгааны ажил эхлэх гэж байгаа бол..
“Американ стандарт” ХХК

Эрхэм хэрэглэгч та хувийн болон оффисын барилга барих гэж байгаа бол таньд бяцхан зөвлөгөөг танилцуулъя. Та хувийн орон сууц барих болон цахилгааны ажил эхлэх гэж байгаа бол юуны өмнө шаардлагатай материалыг судлан өөрт хэрэгтэйг сонгох хэрэгтэй.

Үүнд:
1. Унтраалга /1 ба2 даралттай ил ба далд суулгадаг./
2. Розетка. / дан ба хос/, / газардуулгын контакттай, контактгүй /
3. Тоолуур. / цахилгаан ба электрон/
4. Автомат. /1 ба 3 фазын /
5. Оруулганы кабель шугам. / 1 ба 3 фазын/
6. Гэрэлтүүлэгний кабель.
7. Хүчит төхөөрөмж ба розетканы тэжээлийн кабель.
8. Щитний хайрцаг.
9. Уян хоолой, далдлагч 

-Унтраалга:       
Энэ нь дотроо 1 ба 2 даралттай, хананд ил ба далд суудаг онцлогтой байдаг.
 
Өрөөний онцлогоос хамааруулан унтраалгыг сонгох:
Том өрөө болон коридорт 2 даралттай, жижиг өрөө болон гал тогоонд 1 даралттай далд суудаг унтраалга тохиромжтой.      Ванны ба ОО-н өрөөнд 1 даралттай, далд унтраалга тохирно.
 
-Розетка:
Өрөө тасалгаануудад газардуулгын контакттай розетка сонгох нь илүү давуу талтай. Жишээ нь: Том өрөөнд байршлыг тодорхойлон 2-3 розетка, унтраалга далд суулгах хэрэгтэй. Эдгээр розетка нь газардуулгын контакттай байвал ашигтай байдаг. Та зурагт болон хөгжим гэх мэт хэрэглэгч 1 хос розетканд холбоно гэсэн үг юм. Та хэрэглээний хүчин чадлаас хамааруулан 10-25А –н розетка сонгох хэрэгтэй байдаг.
• ӨНДӨР ЧАНАР
• АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
• ХЯЛБАР УГСРАЛТ
• НАЙДВАРТАЙ ХИЙЦ
•ШИЛМЭЛ ЗАГВАР

 “ФОРТУНА”- авангард, оргинал загвар нь нүдэнд тусгагдахаар хийгдсэн.
“ЛИРА” – таны гэрт интерьерийн шийдлийг тансаг байдлаар өнгө үзэмжтэй болгож өгнө.
IEK нэрийн розетка, унтралга, тохируулгатай унтралга болон шатны унтралга нь аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бүрэн хангаж чадсан болно.

-Тоолуур:
1 фазын электрон тоолуур нь хувийн орон сууцанд нэн тохиромжтой байдаг. Уг тоолуур нь програмчилсан мэдээлэлтэй, өдөр, шөнийн тарифаар таньд хэрэглээний тухай мэдээлэлийг өгч, хэрэглээгээ хянах боломжтойгоороо эдийн засгийн хувьд маш их хэмнэлтэй юм.

3 фазын тоолуур тавих тохиолдолд шууд гүйдлийн тарифт тоолуур, гүйдлийн трансформатортай хамтран ажилдаг гэж 2 төрлийн тоолуур байдаг. Шууд гүйдлийн 3 фазын тоолуур хэрэглэх тохиолдолд 50а- н тоолуур ашиглах хэрэгтэй. Эдгээр тоолуур нь ОХУ, Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн болно.

-Автомат:
Таньд ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн дифференциаль хамгаалалтай ,”ИЭК- МОНГОЛ ХХК- ний оруулж ирсэн бүтээгдэхүүн таны сонирхолд нийцэх болно.
 
Үүнд:  
1. Автомат таслуур ВА-47-29 М,
ВА-47-29М нь цахилгаан хэлхээг янз бүрийн ачаалалаас хамгаалах зориулалттай. Автомат таслуур ВА-47-29М-ийг орон сууц болон нийтийн аж ахуйн байгууламжийн ерөнхий оролтын ба хуваарирлах самбарт тоноглогддог. 

- Онцлог давуу талууд:
Контактанд байрладаг индикатор нь салгагдсан, залгагдсан эсэхийг мэдээлэх боломжтой.
• DIN-рейк руу тогтоон барих цоожны оньс нь угсралтыг амар хялбар болгодог.
• 2 төрлийн PIN ба FORK шийн болон уян утасыг нэгэн зэрэг холбох боломжтой.
• Хажуугийн хавирган гадагуу нь дулааны солилцоог сайжруулсан. 

Техникийн үзүүлэлт:
Утга

 Номинальное рабочее напряжение

(хэвийн ажлын хүчдэл) Ue, В

~230/400

 Номинальный рабочий ток

(хэвийн ажлын гүйдэл) In, А

0,5; 1,6; 2,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63

 Напряжение постоянного тока на один полюс, не более,

(нэг туйл  дээрх тогтмол гүйдлийн хүчдэл, ихгүй) В

48

 Наибольшая отключающая способность, не менее, (салгагдах хамгийн их чадвар, багагүй) кА

4,5

 Число полюсов (туйлийн тоо)

1, 2, 3, 4

 Степень защиты по ГОСТ 14254-96

(хамгаалалтын зэрэг)

IP 20

 Максимальное сечение провода, присоединяемого к зажимам,       

( хавчааранд холбогдох утасны хамгийн их хөндлөн огтлол) мм2

25

 Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя

(цахилгаан соронзон таслагчийн үсрэлтийн үзүүлэлт)

B, C, D   tср<0,1c

 Диапазон рабочих температур,
(ажиллах температурын хэлбэлзэл) оС

                    -40 ч +50
 
2. Автомат таслуур ВА-88 тӨрлийн тоноглолуудаас сонголтоо хийх хэрэгтэй
Автомат таслуур ВА88 нь хэвийн горимд гүйдэлийг дамжуулахад ба богино холболт, хэт ачаалал, зөвшөөрөгдөөгүй хүчдэлийн бууралтын үеүүдэд гүйдэлийг салгах, түүчилэн 400В хүртлэх ажлын хэвийн хүчдэлтэй, 12,5А-аас 1600А хүртлэх хэвийн гүйдэл дэх цахилгаан тоноглолын тооцоологдсон ашиглалт ба цахилгаан хэлхээний хэсгийг залгах/салгах зориулалттай. 
  
Онцлог давуу талууд:
• Нэмэлт тоноглолуудыг бие дааж суурилууллахад энгийн:
• Аварийн контакт
• Нэмэлт контакт
• Үл хамаарах салгуур (буулгах механизм)
• Хамгийн бага хүчдлийн салгуур
• Гараар эргүүлэх дамжуулагч
• Автомат таслуур бүр нь шийнийн шилжүүр болон кабелийн төгсгөвчүүд, фаз хоорондын хашлагууд, дамжуулагчийг холбоход зориулагдсан шураг ба эрэг, угсралтын хавтгайлж дээр автомат таслуурыг бэхлэхэд зориулагдсан шураг зэрэг стандарт иж бүрдлүүдээс бүрдэнэ.
• Тусгай зориулалтын скобын тусламжтайгаар ВА88-32 ба ВА88-33 автоматуудыг DIN- рейкэнд суурилуулж болно.
• Ижил төстэй таслууруудаас овор болон жингээр 10-20% бага, овор хэмжээгээр бага самбарт болон шүгээнд суурилуулан тоноглох бололцоотой.
 
Аваарын контакт АК
Аваарын контакт АК нь:
• Хэт гүйдэл (хэт ачаалал болон богино холболт)
• Үл хамаарах салуур,
• Минималь хүчдэлийн салуур,
• <<Тест>> товчлуур- уудаас хамааран автомат таслуурын салгагдсаныг дохиолол өгч мэдээлэх үүрэгтэй.
• Таслуурыг хэвийн байрлалд оруулахад дохиолол салгагддаг.
 
Нэмэлт контакт ДК
Нэмэлт контакт ДК нь таслуурын хүчний контактуудын залгагдсан болон салгагдсан байдлыг дохиолол өгч мэдээлэх үүрэгтэй.
 
Үл хамаарах салуур РН
Үл хамаарах салуур РН нь таслуурыг алсаас удирдахад ашиглагддаг. 

Минималь хүчдэлийн салуур РМ
Минималь хүчдэлийн салуур РМ нь фазын болон шугамын хүчдэлийн номиналаас 70%-ийн түүний оролтон дээрхи бууралтаас таслуурын салгалтыг удирддаг, мөн энэхүү хэлхээ 85%- хүчдэлтэй үед түүний залгалтыг саатуулдаг болно.аас бага номиналь 

Техникийн үзүүлэлт:
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА( үзүүлэлтийн нэр төрөл )
ВА 88-32
ВА 88-33
ВА 88-35
ВА 88-37
ВА 88-40
ВА 88-43

 Номинальное рабочее напряжение
(хэвийн ажлын хүчдэл)  Ue, В

~400

 Максимальный номинальный ток
(хамгийн их хэвийн гүйдэл) Inm, А

125
160
250
400
800
1600

 Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность
(хэвийн ажлын хамгийн их таслах чадвар)  Ics, кА

12.5
17.5
25
35
35
50

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность
(хэвийн эцсийн хязгаарын хамгийн их таслах чадвар) Icu, кА

25
35
35
35
35
50
Режим работы
(ажиллах хэлбэр)
Продолжительный (үргэлжлэх)

 Наличие драгметаллов (серебро) (үнэт металлын орц, мөнгө )

Сплав (композит) серебро-окись кадмия

(хайлш мөнгөний )

 
-Кабель:
ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн уян гибкий кабелийг хувийн орон сууцанд ашиглахад тохиромжтой. Энэ кабель нь гадаад орчны температурт тэсвэртэй. давхар тусгаарлагчтай байдгаарай онцлог байдаг. Барилга байгууламжийн тэжээлийн кабелийг хүчин чадлаас хамааруулан хөндлөн огтлолын талбайгаар сонголт хийж авах хэрэгтэй. 

-Гэрэлтүүлэгний кабель:
Үүнд: ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн кабелиар гэрэлтүүлэгийн монтаж хийхэд хамгийн сайн болдог. Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн кабель утас нь гүйдлийн ачаалал даах чадвар муу, агаарын температурт тэсвэр муу байдаг. 

      Зэс кабель ППВ- 2*2,5мм2, ба 2*1,5 мм2 ,гэх мэт.
      Зэс кабель ВВГ – маркын тэжээлийн кабель.
       Хөнгөнцагаан АППВ маркын кабелиар тэжээл татаж болно.

Хүчит төхөөрөмж розетканы тэжээлийн кабель
Үүнд: ОХУ-д үйлдэрлэсэн АППВ- 3*2,5мм2-н хөндлөн огтлолтой кабель утсаар хийхэд тохиромжтой байдаг. Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн кабель утас нь тохирохгүй. Гүйдлийн ачаалал даах чадвараар маш муу, яагаад гэвэл манайд оруулж байгаа хүмүүс хямд үнэтэй, материал шахдаг. 

Цахилгааны щить
Цахилгаан эрчим хүчний оролт болон хуваарилахад, 380/220В хүчдэлтэй цахилгаан сүлжээг хэт ачаалал ба богино холболтын гүйдэлээс хамгаалах модулийн тоног төхөөрөмж болон тооцоолон хуваарилах тоолуур суурилуулан угсрах зориулалттай самбар.
 
Онцлог давуу талууд:
• Бага оврын бүтэцтэй
• Ил, далд суурилагдах 2 төрөл байдаг
• Зэврэлтээс бүрэн хамгаалагдсан
• Өндөр чанарын гадна бүрхүүлтэй
• Тоолуурт зориулагдсан түгээмэл хамгаалагдсан хавтантай
• Тоолуур харагдах цонхтой
• Авагддаг арын ханатай
• Нууц цоожтой
• Эрчим хүчний аюулгүй байдлын тэмдэг болон тоноглолд наах хүснэгтний иж бүрдэлтэй
• Өндөр технологжсон ба хялбар угсрагдана
• Будалтын хэд хэдэн өнгөтэй
• Эрчим хүчний аюулгүй байдлын өндөр зэрэглэлтэй
• Чанарын гэрчилгээтэй
• Үйлдвэрлэгчээс гаргасан 3-н жилийн баталгаат хугацаатай
• Ашиглалтын хугацаа 25-н жил 

-Уян хоолой, далдлагч:
Розетка хүчний ба гэрэлтүүлэгийн кабель утсыг ханаар далд явуулах тохилдолд уян хар хоолойд сүвлэгээ хийж тэжээл татах нь нэн тохиромжтой. Харин ханаар ил явуулах бол далдлагч хийж монтажлах нь зөв шийдэл юм.

• Эргэлт 90˚ өнцөг КМП
• Т-хэлбэрийн булан КМТ
• Дотор булан КМВ
• Гадна булан КМНХ
• Холбогч КМС
• Бөглөгч таг КМЗ
• Универсал хайрцаг КМКУ
• Хуваарилах хайрцаг КМКР 

Кабель далдлагч сувгийг үйлдвэрийн байгууламж, орон сууц болон олон нийтийн барилгын цахилгаан угсралтын ажлыг гүйцэтгэхэд ашиглагддаг. Кабель далдлагч сувагыг, олон янзын булан өнцөг гаргахад холбогчуудын тусламжтайгаар угсралт гүйцэтгэх боломжтой. Маш зохистой содон дизайн нь тасалгааны дурын засал чимэглэлтэй хослоно.

Онцлог давуу талууд :
• Тохирсон, энгийн хялбарчилсан угсралт
• Олон хувилбарын шийдэлтэй
• Гэмтэлтэй дамжуулагч хэсэгт хялбар нэвтрэх боломжтой
• Ханын сэвнээс ангижруулдаг
• Орчин үеийн дизайнтай
• Өндөр чанартай бөгөөд чамин дүр байдалтай
• Холболт болон салгалтыг холбогчуудыг хэрэглэсний хүчинд хялбарчлагддаг
• Хэт ягаан туяаны үйлчлэлд тогтвортой
 

Наименование (нэр төрөл)

Варианты сечения, мм

Кабель-канал (кабель суваг)(ПВХ белый, цагаан)

12х12, 15х10, 16х16, 20х10, 25х16, 25х25, 25х40, 40х16, 40х25, 40х40, 40х60, 60х60, 80х40, 80х60, 100х40, 100х60

Кабель-канал перфорированный

(кабель суваг уян) (ПВХ серый, саарал)

25х25, 25х40, 40х40, 40х60, 60х40, 60х60, 80х60, 100х60

Кабель-канал плинтус

(кабель суваг хөвөөний)  (ПВХ)

50х16 (2 секции), 70х20 (3 секции), 100х25 (3 секции)
Внутренний угол
(дотор булан)

15х10, 16х16, 25х16, 25х25, 40х16, 40х25, 40х40, 60х40, 60х60, 74х20

Внутренний угол переменный
(дотор булан хувьсах)
100х60, 48, 40, 36
Заглушка (бөглөө таг)

100х60, 48, 40, 36 ..16х16, 25х16, 25х25, 40х16, 40х25, 40х40, 60х40, 60х60, 74х20

Наружный угол (гадна булан)

15х10, 16х16, 25х16, 25х25, 40х16, 40х25, 40х40, 60х40, 60х60, 74х20

Наружный угол переменный
(гадна булан хувьсах)
100х60, 48, 40, 36
Поворот на 90° (90-ийн эргэлт)

15х10, 16х16, 25х16, 25х25, 40х16, 40х25, 40х40, 60х40, 60х60, 74х20

Поворот на 90° переменный
(90-ийн эргэлт хувьсах)
100х60, 48, 40, 36
Т-образный угол
(Т-хэлбэрийн булан)

15х10, 16х16, 25х16, 25х25, 40х16, 40х25, 40х40, 60х40, 60х60, 74х20

 Т-образный угол переменный (Т-хэлбэрийн хувьсах булан)

100х60, 48, 40, 36
Аппарат для закрытия соединений (холбоос далдлагч)

100х60, 100х40, 25х25, 25х16, 40х40, 40х25, 40х16, 60х60, 60х40, 74х20

Перегородка для кабель-канала (хаалт )
100х40, 100х60
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдгээр тоног төхөөрөмж, материалуудыг худалдан авахдаа хаана үйлдвэрлэгдсэн, ямар компани оруулж ирсэн, таны хэрэглээнд тохирох эсэх талаар сайн судлах ба мэргэжлийн хүмүүсээр шалгуулж авах хэрэгтэй. Хэрэв та энэ талаар үнэгүй зөвлөгөө авахыг хүсвэл barilgamn@yahoo.com руу мэйл бичиж, 300175 утсаар холбогдоорой.

Эх сурвалж: Американ Стандарт

Сэтгэгдэл (0)

АНХААРУУЛГА:Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.