Видео мэдээ

"ГЭРТ ГЭРЭЛ" Сайн Үйлсийн Аян

Шнайдер Электрик нь эрчим хүчээр хангагдах нь хүний үндсэн эрх хэмээн үздэг бөгөөд найдвартай, хямд төсөр, ногоон эрчим хүчийг хүргэх зорилготой ажилладаг. Мөн тогтвортой хөгжлийн зарчмыг тууштай дэмждэг бөгөөд эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй хэрэглээг үндсэн үзэл баримтлалаа болгодог. Сүүлийн 6 жилийн хугацаанд Шнайдер Электрик компани 5 сая гаруй хүнийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрт холбоход хувь нэмрээ оруулжээ. Бид ирэх 10 жилд 50 сая хүнд эрчим хүч түгээхээр зорин ажиллаж байна.