Үл хөдлөх хөрөнгө

Дахин төлөвлөлттэй холбоотой хууль, эрх зүйн орчны тухай

Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль болон Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх олгох журмын төслийн талаарх мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна.

СӨХ-ны үндэслэлгүй төлбөрийг ШӨХТГ-т мэдэгдэж шалгуулаарай

Манай улсад сууц өмчлөгчдийн эрх зүйн байдлыг Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн

Хэрэв та үл хөдлөх хөрөнгөө эргэлтэд оруулах гэж байгаа бол…

Үл хөдлөх хөрөнгийн хөдлөх харилцаа нь хэн хүссэн нь хийчихдэг хялбархан ажил юм шиг ташаа ойлголт

Та анх удаа орон сууц захиалах буюу худалдаж авах гэж байна уу?

Та анх удаа орон сууц захиалах буюу худалдаж авах гэж байна уу?