1900-1925

Түүх өгүүлсэн байшин

сайд асан Сайн ноён хан Намнансүрэн Дунд голын урд бариулсан хоёр байшингийн нэг нь аж.