Дотоод мэдээ

Газар эзэмших эрхийн цахим дуудлага худалдаа болно

Газар эзэмших эрхийн цахим дуудлага худалдаа болно

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын итгэмжлэгдсэн байгууллага шинээр нэмэгдлээ

Барилгын салбарт бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын итгэмжлэгдсэн байгууллага шинээр нэмэгдлээ.

Монгол улсын орон сууцны зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа

Монгол улсын орон сууцны зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа

Ашиглахыг хориглосон 234 орон сууцны барилга байна

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 234 орон сууцны барилга тоологдсон байна.

Таван компанид гишүүнчлэлийн гэрчилгээ гардууллаа

Таван компанид гишүүнчлэлийн гэрчилгээ гардууллаа

“Барилгаас үүсэх хог хаягдал ба түүнийг дахин ашиглах нь” сургалтанд урьж байна

“Барилгаас үүсэх хог хаягдал ба түүнийг дахин ашиглах нь” сургалтанд барилгын салбарын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг оролцохыг урьж байна

“Шинэ үеийн хүний нөөцийн асуудлууд барилгын салбарт” сургалт хэлэлцүүлэгт урьж байна

Шинэ үеийн хүний нөөцийн асуудлууд барилгын салбарт”-т сэдвээр зөвхөн “barilga.mn” вэб сайтын гишүүдэд зориулан сургалт зохион байгуулна.