Судалгаа

2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан орон сууцны судалгаа

2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан орон сууцны судалгаа

Барилгын материалын үнэ ханш

Барилгын материалын үнэ ханш

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Хятад цементний үнэ буулаа

Хятад цементний үнэ буулаа

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Барилгын материалын үнэ ханш 2014 оны 2 сар

Барилгын материалын үнэ ханш 2014 оны 2 сар

Орон сууцны зах зээл ба 2014 оны төлөв

2013 он барилгын салбарын хувьд өндөр өсөлттэй жил байлаа