Судалгаа

Орон сууцны зах зээл

"UMC Alpha" компаниас гаргасан орон сууцны зах зээлийн судалгааг танилцуулж байна.

Шинэ орон сууцны үнэ ханшийн өнөөгийн байдал

Шинэ орон сууцны үнэ ханшийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан байдал

Барилгын материалын үнэ ханш

Барилгын материалын шинэчлэгдсэн үнэ ханшийн талаарх мэдээлэл

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Интерьер дизайны ажил гүйцэтгэл дараах үнэлгээтэй байна.

2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан орон сууцны судалгаа

2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан орон сууцны судалгаа

Барилгын материалын үнэ ханш

Барилгын материалын үнэ ханш

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Хятад цементний үнэ буулаа

Хятад цементний үнэ буулаа

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ