Судалгаа

Шинэ орон сууцны зах зээл, захиалгын байдал

Улаанбаатар хот дахь шинэ орон сууцны зах зээл, захиалгын байдлын талаарх 2019 оны дөрөвдүгээр сарын байдлаарх судалгааг танилцуулж байна.

Барилгын ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2019 оны 7 сарын 2-ний байдлаар

Барилга.МН" сэтгүүлээс сар бүр хүргэдэг барилгын ажил гүйцэтгэлийн үнэ ханшийн мэдээллийг уншигч танд хүргэж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай сэтгүүлийн 2019 оны 7 сарын дугаар №110-aaс үзэх боломжтой. Доорх үнэ ханш нь 2019 оны 7-р сарын 2-ний өдрийн байдлаар шинэчилсэн үнэ. Та бүхэн үнэ ханштай холбоотой санал хүсэлтээ info@barilga.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Барилгын материалын үнэ ханш 2019 оны 7 сарын 2-ний байдлаар

Барилгын материалын үнэ ханш 2019 оны 7 сарын 2-ний байдлаар

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй Шинэ Орон Сууцны мэдээлэл 7 сар

"Барилга.МН" сэтгүүлээс сар бүр хүргэдэг ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ үнэ ханшийн мэдээллийг уншигч танд хүргэж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай сэтгүүлийн 2019 оны 7 сарын дугаар №110-aaс үзэх боломжтой.

Барилгын салбарт урт хугацааны хүний нөөцийг тогтвортой хөгжүүлэх бодлого, систем үгүйлэгдэж байна

Францын ЖЭРЭС (Сэргээгдэх эрчим хүч, байгаль орчны эв нэгдлийн групп) ТББ нь Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци (МБҮА) ТББ, Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төв, “Пипл ин нийд”, Гэр иргэдийн оролцоотой амьдрах орчны зураглалын төв ТББ-тай хамтран 2018-2022 онд Европын Холбооны санхүүжилттэй “Улаанбаатар хотын гэр хороололд дулааны алдагдал багатай байшин барихад дэмжлэг үзүүлж, зөвлөгөө өгөх, санхүүгийн зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх” төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа билээ.

Барилгын ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2019 оны 5 сарын 29-ний байдлаар

Барилгын ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2019 оны 6 сарын 1-ний байдлаар

Барилгын материалын үнэ ханш 2019 оны 6 сарын 1-ний байдлаар

"Барилга.МН" сэтгүүлээс сар бүр хүргэдэг барилгын материалын үнэ ханшийн мэдээллийг уншигч танд хүргэж байна.

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй Шинэ Орон Сууцны мэдээлэл 6 сар

"Барилга.МН" сэтгүүлээс сар бүр хүргэдэг ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ үнэ ханшийн мэдээллийг уншигч танд хүргэж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай сэтгүүлийн 2019 оны 6 сарын дугаар №109-өөс үзэх боломжтой.