Барилгын материал

Барилгын материалын үнэ ханш 2014 оны 11 сарын 1-ны байдлаар

Барилгын материалын үнэ ханш 2014 оны 11 сарын 1-ны байдлаар

Хөнгөн цагаан хуванцар хоолой

Хөнгөн цагаан хуванцар хоолойндоо хямдрал зараллаа.

Барилгын төслүүдийн ашиглалтанд орох хугацаа

Нийт төслүүдийг ашиглалтад орох хугацаанаас нь хамааруулан үзвэл 27% буюу 10,115 айлын орон сууц ашиглалтад

Барилгын Материалын Үнэ Ханш /2014 оны 10-р сарын 1-ны байдлаар/

Барилгын Материалын Үнэ Ханш /2014 оны 10-р сарын 1-ны байдлаар/

Улаанбаатар хотод шинээр баригдаж захиалга авч буй шинэ орон сууцны мэдээлэл 2014.09.28-ны байдлаар

Улаанбаатар хотод шинээр баригдаж захиалга авч буй шинэ орон сууцны мэдээлэл 2014.09.28-ны байдлаар

Үл хөдлөх хөрөнгийн сарын тойм

Үл хөдлөх хөрөнгийн 6 сарын тойм

Захиалга авч буй орон сууцны үнэ ханш /Баянгол, Баянзүрх, Налайх дүүрэг/

Захиалга авч буй орон сууцны үнэ ханшийн талаарх мэдээлэл

Оффисын зах зээлийн судалгаа

Улаанбаатар хотын оффисын зах зээлийн судалгаа 2-р улирал

Орон сууц засварын үнэлгээ

Хуучин орон сууцны энгийн урсгал засварын үнэ