Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Хятад цементний үнэ буулаа

Хятад цементний үнэ буулаа

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Орон сууцны зах зээл ба 2014 оны төлөв

2013 он барилгын салбарын хувьд өндөр өсөлттэй жил байлаа