Үнэ ханш

Оффисийн зах зээлийн судалгаа

2015 оны 04 сард Улаанбаатар хотын төвийн дүүргүүдэд түрээслэх болон зарагдаж байгаа нийт 38 оффисийн барилга байна.

Барилгын материалын үнэ ханшийн судалгаа

Урин хаврын өдрүүд ирж, барилгын салбарыхан хөл хөдөлгөөнд орж, бэлтгэл ажлаа хангаж байгаа нь лавтай. Энэ үед барилгын ажил эхлэж, материалын үйлдвэрлэл ч дагаад өрнөдөг

Шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгаа

Энэ оны 3-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын Налайх, Сонгино-Хайрхан, Сүхбаатар, Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Чингэлтэй нийт долоон дүүрэгт 126 төслийн 39 770 айлын орон сууц борлуулагдаж байна.

Хаус буюу амины орон сууцны зах зээлийн судалгаа

3-р сарын хаусын судалгааг гаргахдаа борлуулалт хийж буй шинэ хаусын 16 төслийн мэдээллийг болон ашиглалтанд орсон хуучин 10 хаусын мэдээллийг цуглуулан гаргалаа.

Оффисийн зах зээлийн судалгаа

Оффисийн судалгааг 03 сарын байдлаар оффисийн зориулалттай талбай түрээслэх болон зарах хэлбэрээр зах зээлд эргэлтэнд орж байдаг оффисийн талбай

Хуучин орон сууцны зах зээлийн судалгаа

УБ хотын хэмжээнд бидний бүртгэснээр хотын төвийн 6 дүүрэгт нийт 1497 орон сууц байгаагаас 3 сарын байдлаар судалгаандаа нийт 335 орон сууцны борлуулах зарын мэдээлэл цуглуулан анализ хийж үзлээ.

Барилгын материалын үнэ ханш 2015.3.25-ны байдлаар

Барилгад нийтлэг хэрэглэгдэх барилгын материалын үнэ ханшийг та бүхэнд хүргэж байна.

Оффисийн зах зээлийн судалгаа

Энэхүү судалгааг 02 сарын байдлаар оффисийн зориулалттай талбай түрээслэх болон зарах хэлбэрээр зах зээлд эргэлтэнд орж байдаг 44

Хуучин орон сууцны зах зээлийн судалгаа

УБ хотын хэмжээнд бидний бүртгэснээр хотын төвийн 6 дүүрэгт нийт 1497 орон сууц байгаагаас 2 сарын байдлаар судалгаандаа нийт 390 орон сууцны борлуулах

Хаус буюу амины орон сууцны зах зээлийн судалгаа

хаусын судалгааг гаргахдаа борлуулалт хийж буй шинэ хаусын 15 төслийн мэдээллийг болон ашиглалтанд орсон хуучин хаусын мэдээллийг цуглуулан гаргалаа