Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Хашаа байшин барих зээлийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт.

Хашаа байшин барих зээлийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт.

11 сарын байдлаар шинэ орон сууцны зах зээлийн төлөв байдал

Зах зээл дээр борлуулалт хийж буй ашиглалтанд орсон болон ашиглалтанд ороогүй орон сууцны 1м2–н дундаж үнийг авч үзэхэд энэ оны 11-р сарын байдлаар 2,358 мянган төгрөг байна.

Шинэ орон сууцны үнэ ханш 2014.12.01-ны байдлаар

Шинэ орон сууцны үнэ ханш 2014.12.01-ны байдлаар

Барилгын материалын үнэ ханш 2014.12.1-ны байдлаар

Барилгын материалын үнэ ханш 2014.12.1-ны байдлаар

2014 оны 11 сарын байдлаар хуучин орон сууцны зах зээлийн тойм

2014 оны 11 сарын байдлаар зар сонинд 1-4 өрөө байрны хувьд нийт 1100 орчим төрлийн зар тавигдсан байна. Эдгээрээс судалгааны шаардлага хангаж буй 295 зарын мэдээлэлд

Орон сууцны зах зээлийн үнэ ханшийн 10 сарын тойм судалгааг хүргэж байна

Улаанбаатар хотын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй судалгааны байгууллагуудын орон сууцны зах зээлийн судалгааг Барилга.мн сайт

Орон сууцны үнэ буурах болов уу ?

Орон сууцны үнэ буурах болов уу? гэсэн хүлээлт иргэдийн дунд их байдаг. Манай улс жилийн 4 улиралтай түүнтэй холбоотой эдийн засаг, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Барилгын материалын үнэ ханш 2014 оны 11 сарын 1-ны байдлаар

Барилгын материалын үнэ ханш 2014 оны 11 сарын 1-ны байдлаар

Хөнгөн цагаан хуванцар хоолой

Хөнгөн цагаан хуванцар хоолойндоо хямдрал зараллаа.

Барилгын төслүүдийн ашиглалтанд орох хугацаа

Нийт төслүүдийг ашиглалтад орох хугацаанаас нь хамааруулан үзвэл 27% буюу 10,115 айлын орон сууц ашиглалтад