Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Хашаа байшин барих зээлийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт.

Хашаа байшин барих зээлийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт.

Орон сууц засварын үнэлгээ

Хуучин орон сууцны энгийн урсгал засварын үнэ

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Барилга угсралтын үнийн санал

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

"Тэдмэнт Хийц" ХХК үнийн санал

"Тэдмэнт Хийц" ХХК-ны бүтээгдэхүүний үнэ ханш болон угсралт үйлчилгээний үнэлгээ

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Интерьер дизайны ажил гүйцэтгэл дараах үнэлгээтэй байна.

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ