Судалгаа

Оффисын зах зээлийн судалгаа

Улаанбаатар хотын оффисын зах зээлийн судалгаа 2-р улирал

Орон сууцны зах зээл

"UMC Alpha" компаниас гаргасан орон сууцны зах зээлийн судалгааг танилцуулж байна.

Шинэ орон сууцны үнэ ханшийн өнөөгийн байдал

Шинэ орон сууцны үнэ ханшийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан байдал

2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан орон сууцны судалгаа

2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан орон сууцны судалгаа

Орон сууцны зах зээл ба 2014 оны төлөв

2013 он барилгын салбарын хувьд өндөр өсөлттэй жил байлаа